Published News

Chỉ dẫn sòng bạc về các điều khoản

https://www.scribd.com/document/565800165/29272710-l%C3%BD-do-b%E1%BA%A1n-mong-%C4%91%E1%BB%A3i-c%E1%BB%9D-b%E1%BA%A1c-tr%E1%BB%B1c-tuy%E1%BA%BFn

Về tay nghề trong việc giữ gìn sự lịch sự của bạn, hãy giữ tĩnh tâm cho dù thua lớn. Không bức xúc thái quá, chửi bới hoặc hoảng sợ. Chỉ cần giữ tĩnh tâm và rời đi khi nó hoàn toàn không còn nữa, để một người không