Published News

IELTS là gì?

https://5e7f26adca913.site123.me/#section-5e7f27d4ac7e7

IELTS là cách viết tắt của International English Language Testing System. IELTS là tên gọi của kỳ thi ghi nhận năng lực tiếng Anh trên cả 4 kỹ năng là nghe, nói, đọc, viết. Khi tham gia kỳ thi, mọi người sẽ tiến