Phần lớn khách hàng đã bỏ lỡ tham khao ngay The Maris Gia

https://www.slideserve.com/chungcuk5iyewj849/b-t-ng-s-n-du-an-nghi-duong-vung-tau-ang-khu-y-ng-th-tr-ng-n-m-2018-powerpoint-ppt-presentation

Trước tiên, biệt thự biển và căn hộ chung cư nghỉ dưỡng là hai mô hình Sản phẩm mà The Maris Vũng Tàu đang phát triển - cũng là nhằm đáp ứng đòi hỏi của thị trường trong khu, nhu cầu của đối tượng là khách du lịch