Published News

สิ่งที่ควรเตรียมก่อนไปเที่ยวเวียดนาม

http://arthurfskl169.withtank.com/daanang-ethiiywewiiydnaambrryaakaassaitlyuorp/

การไปท่องเที่ยวเวียดนามหรือไปกับทัวร์เวียดนามนั้น แม้ว่าประเทศเวียดนามจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มองสิ่งแวดล้อมและจากนั้นก็ไม่น่าจะแตกต่างจากเมืองไทยมากแค่ไหน