0
Thêm vào đấy, khu Dân Sinh villa One Verandah Quận 2 bước mới coi tới kế bên là như nguyên vẹn hệ sinh thái tại Quận 2: loài tràm bông trắng thứ sinh, vịnh biển, bể nước thiên nhiên… một vài biệt thự đẳng cấp năm

Comments